Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Støtten er knyttet til din uddannelse. Det vil sige, at du kun kan få støtte til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse. Støtten er ikke terapi eller behandling.

Du kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis du har behov for støtte og dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver funktionsnedsættelsen eller Ordblindetesten.  

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, kan du få forskellige former for støtte. 

Det er en god idé at kontakte skolen inden optagelsen, og gøre dem opmærksom på dit behov for støtte.