Læsevejleder

Læsevejleder

Vi har en uddannet læsevejleder, der hjælper og støtter elever med læsevanskeligheder. Ved skolestart foretager vi en screening og beslutter derefter om vi kan tilbyde særlig hjælp. Hvis du allerede er testet ordblind, kan du anføre det i din ansøgning eller kontakte skolen

Kontakt vores læsevejleder

Rie Pedersen ri@odsherreds-gym.dk