Grundforløbet

Grundforløbet varer fra du starter på gymnasiet og indtil november.  På grundforløbet får du mulighed for at snuse til de forskellige fag, inden du vælger din studieretning.

Grundforløbet

Det 3-årige studentereksamensforløb er overordnet set delt i to dele, et grundforløb og et studieretnings-forløb.

Grundforløbet varer fra august til november måned i 1.g. De obligatoriske fag og deres timetal er de samme, uanset hvilken studieretning du vælger. Forløbet med grundforløbet er, at du bliver præsenteret for skolens studieretninger og de muligheder for videre uddannelse de giver. Derudover indgår der i grundforløbet to særlige forløb, der går på tværs af fagene:

Det naturvidenskabelige grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelle. Det drejer sig om de begreber og arbejdsmetoder som bruges i biologi, fysik, naturgeografi og kemi. Modeller og afprøvning af teorier er også centrale elementer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

Almen sprogforståelse handler om at skabe en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet, og forløbet koncentrerer sig om det kernestof, som er fælles for sprogfagene – f.eks. grammatik og sprogbrug. Dansk og fremmedsprogene (herunder latin) er de faglige rammer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

I november i 1.g skal du og dine klassekammerater afgive jeres studieretningsvalg. Det betyder, at du vil komme i en klasse med elever, der har valgt samme studieretning. Den klasse du har gået i under grundforløbet bliver altså brudt op og I bliver fordelt efter jeres studieretning. Studieretningsforløbet er bl.a. karakteriseret af et tværfagligt samarbejde mellem studieretningsfagene. Men også klassens andre fællesfag deltager i samarbejdet.