Odsherreds Gymnasium

Det er vigtigt for os på Odsherreds Gymnasium at åbne verden op for vores elever, både fagligt og menneskeligt. Derfor lægger vi også vægt på, at noget af undervisningen foregår ud af huset.

Studierejser

 

At have kendskab til globalisering og den verden vi lever i, er nærmest blevet et grundvilkår for mennesker i dag. Og det er også noget vi synes er vigtigt på Odsherreds Gymnasium.

Det betyder, at du både skal vide en masse om den omverden, du er en del af, og hvordan du begår dig i andre lande og hos andre kulturer. Derfor er det obligatorisk, at alle klasser på Odsherreds Gymnasium kommer af sted på en studierejse.

Studieturen ligger som udgangspunkt altid i 2.g. Her rejser du og dine klassekammerater til en destination sammen med to af jeres lærere.

Dine lærere udvælger rejsemålet eller fremlægger nogle valgmuligheder for klassen ud fra det budget, du og dine klassekammerater har lagt i fællesskab. Rejsemålet er også udvalgt ud fra, at det kan bruges som relevant fagligt input.

Turen er både en social tur, hvor I bliver rystet godt sammen i klassen, og en faglig tur hvor lærerne inddrager nogle faglige ting på turen.

Rejsens pris (rejse og ophold) vil ligge mellem 4000 og 4500 kr. Hvis du og dine forældre har vanskeligheder med at betale dette beløb, er det muligt at søge Odsherreds Gymnasiums rejsefond om et tilskud.

Nordplus

Odsherreds Gymnasium deltager i et Nordplus-projekt med 2 gymnasier i Finland og Estland.

I uge 41 havde Odsherreds Gymnasium besøg af i alt 16 gymnasieelever fra de to lande Sammen med en flok af vores egne elever arbejder de med et projekt om migration, der er støttet af organisationen NordPlus.

Eleverne deltager i konferencer på hinandens skoler, og første konference foregik i Estland.

Eleverne arbejdede i workshops om emnet migration og de udfordringer og potentialer dette fænomen medfører.

Udover det, så deltog de finske og estiske eleverne også i skolens almindelig undervisning.

Eleverne fra Estland og Finland var indkvarteret hos vores egne elever, og stiftede selvfølgelig også bekendtskab med Odsherreds skønne kultur og natur.

Næste konference foregår i Finland.