Odsherreds Gymnasium

Rejsefonden

Rejsefonden på Odsherreds Gymnasium

Skolen har en rejsefond, der hjælper de elever, som af den ene eller den anden grund ikke har råd til at deltage i studieturen i 2.g. I rejsefondens bestyrelse sidder der lærere, elever og forældrerepræsentanter. Fonden får indtægter ved forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret og modtager også frivillige bidrag fra forældre og sponsorer.

 

Du skal udfylde et ansøgningsskema hvis du vil søge om støtte til rejsen. Skemaet får du på kontoret. Som dokumentation for, at du har behov for støtten, skal du vedlægge dine forældres skatteopgørelser to år tilbage. Den udfyldte ansøgningsblanket og skatteopgørelserne skal du aflevere til rektor, som er den eneste som ved at du har søgt og som sørger for, at din ansøgning er anonym, inden rejsefondens bestyrelse tager stilling til, om der kan gives tilskud. Du kan maksimalt få betalt rejsens pris, og skal selv betale for mad og fornøjelser på turen.