Odsherreds Gymnasium

Vi er et levende gymnasium, der gennem mere end 40 år har udviklet en kultur, der giver plads og udviklingsmuligheder for den enkelte elev og medarbejder. 

Odsherreds Gymnasium har udviklet sig de seneste år, så vi nu tilbyder i alt 4 forskellige uddannelser.  

Skolens værdigrundlag

·       En skole, hvor kvalitet i undervisningen prioriteres højt – fagligt og pædagogisk

·       En skole, som bygger på gensidig respekt mellem alle ansatte og elever.

·       En skole, hvor miljøet prioriteres højt.

·       En skole, hvor alle parter inddrages i beslutningerne.

·       En skole, hvor internationalisering er på dagsordenen.

·       En skole, hvor de kreative og musiske aktiviteter prioriteres højt.

      En skole med en fast forankring i lokalsamfundet.

Værdigrundlag i praksis

·       Elever og lærere møder til tiden og er velforberedte.

·       Undervisningen er levende og dynamisk og foregår i et godt og trygt arbejdsklima.

·       Evaluering af elevernes standpunkt og af undervisningens indhold og form foretages løbende.

·       I lærerteam foretages en koordinering af undervisningen – både den mundtlige og skriftlige.

·       Der afsættes tilstrækkelige midler til personalets efter- og videreuddannelse.

·       Lærerne holder sig à jour fagligt og pædagogisk.

·       Alle væsentlige beslutninger høres i elevråd og MED-repræsentationen.

·       Udadrettede aktiviteter, internationalt samarbejde og udveksling finder sted i tæt samarbejde med vore udenlandske venskabsskoler.

·       Der samarbejdes løbende med de afleverende skoler – introforløb, brobygning m.v.

·       Skolens lokaler stilles til rådighed for kulturelle arrangementer af forskellig art – foredrag, koncerter og lign.

·       Vi lægger vægt på en høj standard vedr. rengøring og bygningsvedligeholdelse.

·       Skolen er røgfri.

·       De enkelte punkters rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering.