Odsherreds Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivsel på Odsherreds Gymnasium

Odsherreds Gymnasium deltager i Undervisningsministeriets årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) i december. Resultatet af seneste undersøgelse kan ses på Uddannelsesstatistik.dk.

Her kan du se en kort præsentation af de vigtigste resultater fra dec. 2022 i pdf.

I undersøgelsen svarer eleverne på en række forskellige spørgsmål indenfor kategorierne: Læringsmiljø, Elevernes motivation og indsats, Selvvurderet elevperformance, Klasserelationer, Velbefindende, Støtte hjemmefra, Arbejdspres samt Mobning, Chikane m.m.

Handleplan

  • Det overordnede resultat af elevtrivselsundersøgelsen drøftes med skolen Elevråd og efterfølgende med Pædagogisk råd, som består af lærere, ledelse og forpersoner for elevrådet.
  • Alle teamlærere får adgang til resultatet af undersøgelsen for egen klasse og gennemgår den med klassens elever. Teamet inddrager klassens øvrige lærere, hvis der er punkter i undersøgelsen, der lægger op til en bredere indsats.
  • På klasseniveau kan der være stor forskel på resultaterne, nogle klasser skiller sig ud med enten en særlig høj trivsel eller lav trivsel. Sidstnævnte er typisk klasser, vi i forvejen er opmærksomme på og hvor der derfor allerede er iværksat forskellige tiltag for at øge trivslen.
  • I klasser der markerer sig lavt på en eller flere kategorier, holdes et indledende møde med ledelse, teamlærere og evt. studievejleder/mentor, hvor resultatet drøftes inden lærerne følger op med en dialog med klassen om konkrete tiltag.
  • På skoleniveau arbejder vi med fællesskabende aktiviteter for at sikre social trivsel. Vi har desuden fokus på tiltag, der inddrager så mange elever som muligt.

Opfølgning

Da der er stor forskel på de enkelte klasser, sker opfølgningen på elevtrivselsundersøgelsen i høj grad decentralt. Det er derfor vanskeligt at skrive én samlet konklusion. Det samlede mål for skolens indsats i forhold til trivsel er, at vi samlet set ligger på landsgennemsnit eller over. Vi har i det kommende skoleår særlig opmærksomhed på kategorierne Læringsmiljø, Elevernes motivation og indsats, Selvvurderet elevperformance.