Grundforløbet

Grundforløbet varer fra du starter på gymnasiet og indtil november.  På grundforløbet får du mulighed for at snuse til de forskellige fag, inden du vælger din studieretning.

Grundforløbet

Den 3-årige HHX er overordnet set delt i to dele, et grundforløb og et studieretnings-forløb.

Grundforløbet varer fra august til november måned i 1.g. De obligatoriske fag og deres timetal er de samme, uanset hvilken studieretning du vælger. Forløbet med grundforløbet er, at du bliver præsenteret for skolens studieretninger og de muligheder for videre uddannelse de giver. Derudover indgår der i grundforløbet to særlige forløb, der går på tværs af fagene:

AP (Almen Sprogforståelse) handler om at skabe en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet, og forløbet koncentrerer sig om det kernestof, som er fælles for sprogfagene – f.eks. grammatik og sprogbrug. Dansk og fremmedsprogene (herunder latin) er de faglige rammer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.

ØG (Økonomisk Grundforløb): Det økonomiske grundforløb skal give dig færdigheder og kundskaber i den økonomiske disciplin privatøkonomi. Det økonomiske grundforløb introducerer dig samtidig til de kompetencer, der knytter sig til det at arbejde med økonomi; at kunne tænke økonomisk, behandle økonomiske problemer, anvende økonomiske modeller og kunne udarbejde økonomiske ræsonnementer. Forløbet afsluttes med en prøve efter grundforløbet.