Efter HF

HF er en kompetencegivende uddannelse.

Med en HF får du adgang til de korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvis du supplerer din HF med et halvt år, kan du også få adgang til universitetet. Brug din HF til f.eks.:

Erhvervsakademierne 

Byggeri, Design, IT, Jordbrug, Laboratorieteknik, Teknik, Økonomi m.fl.

Professionshøjskolerne 

Bygningskonstruktør, webudvikler, socialrådgiver, lærer, fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, ergoterapeuter m.fl.

Universiteterne
Humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige studier.

Du kan undersøge mere på adgangskortet her:

Adgangskortet