Optagelse og adgangskrav

Der er visse krav du skal opfylde for at blive optaget på HF. Se herunder hvilke krav det er.

Optagelse og adgangskrav

Hvordan søger du om optagelse til HF:

Du kan starte på HF, hvis du har afsluttet en 9. eller 10. klasse. Du søger optagelse på Odsherreds Gymnasiums HF-uddannelse her: Søg om optagelse

Hvad er adgangskravene til HF:

For at have krav på optagelse skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • være vurderet uddannelsesparat
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 9. klasse, skal du desuden:

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at du skal:

  • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
  • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt.
  • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse.
  • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de få elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. Konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Opfylder du ikke kravet om almen forberedelseseksamen, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.