Fag på HF

På HF har du både obligatoriske fag og valgfag, men du har dem ikke alle på samme tid.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag har du i løbet af de to år, men ikke nødvendigvis samtidig, og nogle af fagene har du også kun i 1 eller 1,5 år. Du kan klikke på faget og læse mere om det.

På første semester skal du også vælge mellem disse obligatoriske fag:

Idræt/Mediefag/Billedkunst/Musik

Valgfag

På 2.HF skal du desuden vælge 1 valgfag på B-niveau eller 2 valgfag på C-niveau.

På Odsherreds Gymnasium kan du vælge mellem disse valgfag:

B-niveau

Billedkunst

Idræt

Matematik 

Mediefag

Psykologi

Tysk

C-niveau:

Erhvervsøkonomi

Informatik

Klik her for at læse mere om de forskellige fag: