STX - Almen studentereksamen

STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver adgang til alle former for videre uddannelse.

STX (Almen studentereksamen) er en treårig gymnasial uddannelse med bred vægt på både naturvidenskabelige, samfundsfaglige, sproglige og kreative fag (musik, mediefag og billedkunst).

Med dit valg af studieretning fokuserer du mere på enten en naturvidenskabelig, samfundsfaglig eller sproglig retning.

Undervejs indgår ture ud af huset med fx jord- og vandprøver, museumsbesøg, besøg af forfattere og kunstnere m.m.

En STX giver dig mange forskellige valgmuligheder. Du kan fx læse videre på universiteter, professionshøjskoler eller andre både korte-, mellemlange- og videregående uddannelser og fx blive ingeniør, læge, advokat, dyrlæge m.m.

Læs mere her.