HF

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsrettet. Uddannelsen indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.

HF (Højere forberedelseseksamen) er en toårig gymnasial uddannelse, der med valg af fagpakker retter sig mod bestemte typer erhverv.

En HF er for dig, der gerne vil tage en kort og mellemlang uddannelse – fx politibetjent, fysioterapeut, sosu-assistent, sygeplejerske, laborant, lærer eller pædagog.

Du får ikke årskarakterer, og du går til eksamen i alle fag.

Der er fokus på verden udenfor klasselokalet, og der indgår praktikforløb undervejs.

Med et suppleringskursus på ½ år efter din HF kan du også læse videre på universitetet.

Læs mere her.