Brobygning og introforløb

Vi bygger bro til 10. klasse og gymnasiet – HF, HHX og STX

På Odsherreds gymnasium er vi stolte af vores 4 uddannelser. Vi er én samlet skole, hvor alle vores elever deltager i skolens fællesarrangementer, deler kantine og lokaler – og samtidig har deres eget uddannelsesforløb. 

Vores elever har også mulighed for at deltage i talentprogrammer som fx forskerspirer, Akademiet for talentfulde unge og Akademiet for samfundsengagerede unge.

Kontakt

Kontoret
Tlf. 72 290 560

Studievejledningen
Rikke Glenstrup
rg@odsherreds-gym.dk

Susanne Ankjær Klavsen
sa@odsherreds-gym.dk

8. klasse – Introforløb

I 8. klasse kommer du i introforløb. Det er 1-dages besøg på forskellige ungdomsuddannelser. Her hører du om dine uddannelsesmuligheder efter 9. klasse.


På Odsherreds gymnasium er du på besøg 1 dag fra kl. 8.00-13.45. Du vil møde lærere, elever og vejledere, der giver dig et indblik i vores 4 uddannelser. Du vil få smagsprøver på undervisning, blive vist rundt på skolen og høre om livet som elev med alt fra læring, lektier, sociale arrangementer og skolens traditioner.

9.-10. klasse – Brobygningsforløb

Går du i 9. eller 10. klasse, kan du komme i brobygningsforløb i op til en uge.
Du vil møde lærere, elever og vejledere, der giver dig et indblik i vores 4 uddannelser, og hvad det vil sige at gå på Odsherreds Gymnasium.
Du vil blive undervist, få en rundvisning og høre om livet som elev med alt fra læring, lektier, sociale arrangementer og traditioner.

Daglig mødetid er 8.00-13.45 senest

Du vil blive hentet ved hovedindgangen kl. 8.00 den første morgen, du kommer. Her vil du blive hentet af en studievejleder, elever eller en lærer.

Det er vigtigt, at du kommer til tiden. Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i studieadministrationen.

Der er mødepligt, og bliver du syg eller forhindret i at komme, skal du kontakte os på 72 29 05 60.

Din skole og UU-vejleder får besked, hvis du ikke møder.

Praktisk

  • Husk penalhus.
  • Mad og drikke: Du kan medbringe madpakke eller købe mad i vores kantinen. Vi har vandposter med koldt vand rundt omkring på skolen, så du kan fylde din drikkeflaske op.
  • Transport: Der går tog og bus til Asnæs station.

 

Vi glæder os til at se dig!

Uddannelserne Gym10 og HF

GYM10 er et bogligt 10. klasses-tilbud til dig, der gerne vil:

  • styrke dig fagligt, personligt og socialt.
  • gøres valgparat til at valg af ungdomsuddannelse.

Som GYM10-elev får du et år fuld af gode oplevelser, som du vil huske mange år bagefter.

HF (Højere forberedelseseksamen) er en toårig gymnasial uddannelse, der med valg af fagpakker retter sig mod bestemte typer erhverv.

En HF er for dig, der gerne vil tage en kort og mellemlang uddannelse – fx politibetjent, fysioterapeut, sosu-assistent, sygeplejerske, laborant, lærer eller pædagog.

Du får ikke årskarakterer, og du går til eksamen i alle fag.

Der er fokus på verden udenfor klasselokalet, og der indgår praktikforløb undervejs.

Med et suppleringskursus på ½ år efter din HF kan du også læse videre på universitetet.

 

Uddannelserne HHX og STX

HHX (Højere Handelseksamen) er en treårig gymnasial uddannelse med særlig hovedvægt på handel, økonomi og sproglige og samfundsvidenskabelige områder. Undervejs indgår kontakt til virksomheder og virksomhedsbesøg.

Efter HHX kan du læse videre på både korte, mellemlange og lange uddannelser som fx CBS, universiteter og professionshøjskoler.

Der er mange, der efter en HHX får en praktikplads og videreuddannelse i banker, forsikringsselskaber, butikker og hos ejendomsmæglere m.m.

STX (Almen studentereksamen) er en treårig gymnasial uddannelse med bred vægt på både naturvidenskabelige, samfundsfaglige, sproglige og kreative fag (musik, mediefag og billedkunst).

Med dit valg af studieretning fokuserer du mere på enten en naturvidenskabelig, samfundsfaglig eller sproglig retning.

Undervejs indgår ture ud af huset med fx jord- og vandprøver, museumsbesøg, besøg af forfattere og kunstnere m.m.

En STX giver dig mange forskellige valgmuligheder. Du kan fx læse videre på universiteter, professionshøjskoler eller andre både korte-, mellemlange- og videregående uddannelser og fx blive ingeniør, læge, advokat, dyrlæge m.m.