Deling af stolthed og gode resultater

Karaktergennemsnittet for STX-studenterne på Odsherreds Gymnasium er steget med imponerende 1,5 karakterpoint over de sidste tre år, og det er vi utroligt stolte over. Vi ser det som et resultat af Odsherreds Gymnasiums vedvarende engagement i at skabe kvalitet i undervisningen og støtte og motivere eleverne til at nå deres fulde potentiale. 

På Odsherreds Gymnasium stræber vi nemlig altid efter at give eleverne den bedst mulige uddannelsesoplevelse og forberede dem til deres fremtidige uddannelsesmæssige og professionelle rejse.

Rektor på Campus Odsherred, Annette Bundgaard, udtrykker sin glæde og siger: ”Det er en fornøjelse at se, at indsatsen og samarbejdet bærer frugt i form af gode resultater for eleverne. Vi arbejder altid på at skabe stærke fællesskaber og læringsmiljøer, hvor eleverne trives og udvikler sig både fagligt og personligt.”

Rektor supplerer: ”Vi er stolte over, at vores STX-elever i 2022 opnåede et eksamensresultat over landsgennemsnittet, men vi er især stolte over, at vi formår at løfte vores elever, så vi i den seneste opgørelse over gymnasiernes undervisningseffekt fra CEPOS ligger på en delt 29. plads.”

Der skal derfor lyde en stor tak til vores dygtige lærere og fantastiske elever for deres engagement i skolen. På Odsherreds Gymnasium ser vi frem til at fortsætte arbejdet med at inspirere, udfordre og støtte eleverne i deres uddannelsesrejse