3-årig HF – et nyt tilbud på OG

Mand og kvinde der kigger på hinanden

Fra august 2023 vil der være endnu flere uddannelsesmuligheder i Odsherreds Kommune. Herfra vil det nemlig være muligt at tage en 3-årig HF på Odsherreds Gymnasium.

Her kan man i forvejen tage den almindelige 2-årige HF samt STX, HHX og 10. klasse (Gym).

Det nye tilbud om en HF-uddannelse på tre år henvender sige primært til unge, som har brug for ekstra støtte og tid til at komme godt igennem en ungdomsuddannelse. Det kan være unge med ordblindhed, psykisk sårbarhed eller vanskelige livsomstændigheder.

Den 3-årige HF er nemlig bygget sådan op, at de unge vil opleve at få en endnu mere overskuelig skoledag. De vil således være i mindre klasser med god tid til den enkelte og en kortere skoledag med færre fag, ligesom der vil være øget mulighed for mentorstøtte og hjælp til lektielæsning og opgaveskrivning som en del af skoledagen.

Eleverne på den 3-årige HF vil opleve at blive en del af et trygt lille fællesskab, hvor der er plads til at være lige dén, man er. Odsherreds Gymnasium er i forvejen et mindre gymnasium, hvor der lægges vægt på fællesskabet, fordi skolen tror på, at gode relationer og følelsen af at høre til øger lysten og evnen til at lære.

”Vi oplever desværre, at nogle af vores elever ikke gennemfører gymnasiet, fordi det bliver for uoverskueligt for dem på et tidspunkt. Det er denne gruppe, vi gerne vil lave et alternativt tilbud til, ligesom vi håber, at tilbuddet kan tiltale unge, som ellers ikke ville have mod på at begynde på en ungdomsuddannelse. Det er en gruppe af unge mennesker, som vi gerne vil hjælpe med at få et adgangskort til at komme videre i livet i forhold til uddannelse og job. De unge vil få en fuld HF-studentereksamen, der giver adgang til videregående uddannelser,” forklarer rektor for Odsherreds Gymnasium Annette Bundgaard, som glæder sig til at få endnu et uddannelsestilbud med fokus på den enkelte elev til kommunen.

En af de elever, der går med tanker om at starte på den 3-årige HF er Emil Herløv Mortensen Baltersen, der i øjeblikket går på Gym10 på Odsherreds Gymnasium. Eller: Han er ikke i tvivl om, at han vil søge ind på den.

”Jeg er ordblind, så derfor tror jeg, det vil være bedre for mig at have mere tid under uddannelsen. Hvis der ikke er så mange timer, vil jeg bedre kunne nå at lave lektier, og man får mere ud af det, hvis man får hjælp,” forklarer Emil, som allerede har en idé om, hvad han vil bruge uddannelsen til:

”Jeg tænker på at læse til fysioterapeut, og da jeg hørte om den 3-årige HF tænkte jeg med det samme, at jeg ville få mere ud af den.”

En 3-årig HF har samme optagelseskrav som den 2-årige, og man skal stadig søge via optagelse.dk, hvor man skal huske at gøre opmærksom på, at det er den 3-årige HF, man søger om optagelse på.